شرکت مرزسازان دنیای الکترونیک رایان
WS-C3850-24S-S

WS-C3850-24S-S

توضیحات

 

Subtypes
WS-C3850-24S-SCisco Catalyst series
ManufacturerCisco Industrial Ethernet 3850 Series Switches
Product OverviewIntegrated wireless controller capability with:
Up to 40G of wireless capacity per switch (48-port RJ45 models)
Support for up to 100 access points and 2000 wireless clients on each switching entity (switch or stack)
24 and 48 10/100/1000Mbps data PoE+ and Cisco UPOE models with Energy-Efficient Ethernet (EEE)
24 and 48 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps Cisco UPOE models with Energy-Efficient Ethernet (EEE)
12- and 24-port 1 Gigabit Ethernet SFP-based models
12- and 24-port 1/10 Gigabit Ethernet SFP+-based models
48-port 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ model with 4 fixed 40 Gigabit Ethernet QSFP+ uplinks
Cisco StackWise-480 technology provides scalability and resiliency with 480 Gbps of stack throughput1
Cisco StackPower® technology provides power stacking among stack members for power redundancy1
Five optional uplink modules2 with 4 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet, 4 x 10 Gigabit Ethernet3, 8 x 10 Gigabit
Ethernet4, or 2 x 40 Gigabit Ethernet QSFP+
4 ports
Dual redundant, modular power supplies and three modular fans providing redundancy
Full IEEE 802.3at (PoE+) with 30W power on all copper ports in 1 Rack Unit (RU) form factor
Cisco UPOE with 60W power per port in 1 Rack Unit (RU) form factor
IEEE 802.3bz (2.5/5 G/s BASE-T) to go beyond 1 Gb/s with existing Cat5e and Cat6
IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) built-in to provide better AV experience for including improved time synchronization
and QoS
Software support for IPv4 and IPv6 routing, multicast routing, modular Quality of Service (QoS), Flexible NetFlow (FNF),
and enhanced security features
Single universal Cisco IOS® Software image across all license levels, providing an easy upgrade path for software
features
Cisco DNA services delivered through Cisco ONESoftware, providing simplified, high-value solutions with license
portability and flexibility
Support for AES-256 with the powerful MACSEC 256-bit for SFP+ and Multigigabit models and 128-bit encryption
algorithm available on all models
Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW) with Next Business Day (NBD) advance hardware replacement and 90-
day access to Cisco Technical Assistance Center (TAC) support
Switch Models and ConfigurationsAll switches ship with one of the five power supplies (350WAC, 715WAC, 750WAC, 1100WAC, or 440WDC)5. Figures 1
through 4 show the Cisco Catalyst 3850 Series Switches.
Switch ModelsFigure 1.
Cisco Catalyst 3850 Series SwitchesFigure 2.
Cisco Catalyst 3850 Series Switches with 12 and 24 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ ports

Figure 3.
Cisco Catalyst 3850 Series Switches with 12 and 24 1 Gigabit Ethernet SFP ports

Figure 4.
Cisco Catalyst 3850 Series Switches with 10 Gigabit Ethernet 48 ports

model/port/power supply/poe budgetWS-C3850-24T/24/350WAC

WS-C3850-48T/48/350WAC

WS-C3850-24P/24 PoE+/715WAC/435/1535W

WS-C3850-48P/48 PoE+/715WAC/435W/1535W

WS-C3850-48F/48 PoE+/1100WAC/800W/1900W

WS-C3850-24U/24 UPOE/1100WAC/800W/1900W

WS-C3850-48U/48 UPOE/100WAC/800W/1900

WS-C3850-24XU/24 UPOE (100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps) /1100WAC//580W/1680W

WS-C3850-12X48U/48 UPOE (with 12 100Mbps/1/2.5/5/10GBPS PORTS)/1100W/630W/1730W

WS-C3850-12S/12 SFP/350WAC

WS-C3850-24S/24 SFP/350WAC

WS-C3850-12XS/12 1/10G SFP+/350W

WS-C3850-24XS/24 1/10G SFP+/715W

WS-C3850-48XS/48 1/10G SFP+/750WAC

Model /Network modulesWS-C3850-48P C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G
WS-C3850-48F C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G
WS-C3850-24U C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G
WS-C3850-48U C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G
WS-C3850-24XU C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G, C3850-NM-8-10G, C3850-NM-2-40G
WS-C3850-12X48U C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G, C3850-NM-8-10G, C3850-NM-2-40G
WS-C3850-12S C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G
WS-C3850-24S C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G
WS-C3850-12XS C3850-NM-4-10G
WS-C3850-24XS C3850-NM-4-10G, C3850-NM-8-10G, C3850-NM-2-40G
WS-C3850-48XS None
Interface options/Network module4 x Gigabit Ethernet 0 4
4 x Gigabit Ethernet/2 x10 Gigabit Ethernet network
modules
2 0
1 3
2 2
0 4
4 x Gigabit Ethernet/4 x10 Gigabit Ethernet network
modules
4 0
0 4
2 2
3 1
1 3
Model /Network modulesWS-C3850-24T C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G
WS-C3850-48T C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G
WS-C3850-24P C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10GWS-C3850-48P C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G
WS-C3850-48F C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G
WS-C3850-24U C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G
WS-C3850-48U C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G
WS-C3850-24XU C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G, C3850-NM-8-10G, C3850-NM-2-40G
WS-C3850-12X48U C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G, C3850-NM-8-10G, C3850-NM-2-40G
WS-C3850-12S C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G
WS-C3850-24S C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G
WS-C3850-12XS C3850-NM-4-10G
WS-C3850-24XS C3850-NM-4-10G, C3850-NM-8-10G, C3850-NM-2-40G
WS-C3850-48XS None
Model /Default power supply /Available PoE power/FIGURE 724-port data switch PWR-C1-350WAC –
48-port data switch
24-port PoE switch PWR-C1-715WAC 435W
48-port PoE switch
48-port full PoE switch PWR-C1-1100WAC 800W
24-port UPOE switch PWR-C1-1100WAC 800W
48-port UPOE switch
24-port Multigigabit UPOE switch PWR-C1-1100WAC 580W
48-port Multigigabit UPOE switch PWR-C1-1100WAC 630W
12-port SFP switch PWR-C1-350WAC –
24-port SFP switch
12-port SFP+ switch PWR-C1-350WAC24-port SFP+ switch PWR-C1-715WAC –
48-port SFP+ switch (WS-C3850-48XS-S and
WS-C3850-48XS-E)
PWR-C3-750WAC-R –
48-port SFP+ switch (WS-C3850-48XS-F-S and
WS-C3850-48XS-F-E)
PWR-C3-750WAC-F
Model /Default power supply Available PoE power24-port data switch PWR-C1-350WAC –
48-port data switch PWR-C1-350WAC
24-port PoE switch PWR-C1-715WAC 435W
48-port PoE switch PWR-C1-715WAC 435W
48-port full PoE switch PWR-C1-1100WAC 800W
24-port UPOE switch PWR-C1-1100WAC 800W
48-port UPOE switch PWR-C1-1100WAC  800W
24-port Multigigabit UPOE switch PWR-C1-1100WAC 580W
48-port Multigigabit UPOE switch PWR-C1-1100WAC 630W
12-port SFP switch PWR-C1-350WAC –
24-port SFP switch PWR-C1-350WAC
12-port SFP+ switch PWR-C1-350WAC24-port SFP+ switch PWR-C1-715WAC –
48-port SFP+ switch (WS-C3850-48XS-S and
WS-C3850-48XS-E)
PWR-C3-750WAC-R -48-port SFP+ switch (WS-C3850-48XS-F-S and
WS-C3850-48XS-F-E)
PWR-C3-750WAC-F
Model /Number of 440WDC power supplies/ Total available PoE budget24-port PoE switch 1 220W 2 660W
48-port PoE switch 1 185W 2 625W
24-port Multigigabit UPOE switch 2 360W
48-port Multigigabit UPOE switch 2 410W
Feature/Cisco DNA Essentials/Cisco DNA AdvantageDay 0 network bring-up automation
Cisco Network Plug-and-Play application, network settings, device credentials✓ ✓
Element management
Discovery, inventory, topology, software image, licensing, and configuration
management✓ ✓
Element management
Patching✗ ✓
Network monitoring
Product Security Incident Response Team (PSIRT) compliance, end-of-life/endof-sale reporting, telemetry quotient, client 360, device 360, top talkers/✓ ✓
Static QoS configuration and monitoring
EasyQoS application✓ ✓
Policy-based automation
SD-Access, group-based policy for access, app prioritization, monitoring, and
path selection;
SD-Access with integrated wireless✗ ✓
Network assurance and analytics
Insights gained from analytics and machine learning for the network, clients
and applications that cover onboarding, connectivity, and performance✗ ✓
Essentials and Advantage package product IDs12-port C3850-DNA-E-12 C3850 Cisco DNA Essentials, 12-port term licenses
C3850-DNA-E-12-3Y C3850 Cisco DNA Essentials, 12-port, 3-year term license
C3850-DNA-E-12-5Y C3850 Cisco DNA Essentials, 12-port, 5-year term license
C3850-DNA-A-12 C3850 Cisco DNA Advantage, 12-port term licenses
C3850-DNA-A-12-3Y C3850 Cisco DNA Advantage, 12-port, 3-year term license
C3850-DNA-A-12-5Y C3850 Cisco DNA Advantage, 12-port, 5-year term license
24-port C3850-DNA-E-24 C3850 Cisco DNA Essentials, 24-port term licenses
C3850-DNA-E-24-3Y C3850 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3-year term license
C3850-DNA-E-24-5Y C3850 Cisco DNA Essentials, 24-port, 5-year term license
C3850-DNA-A-24 C3850 Cisco DNA Advantage, 24-port term licenses
C3850-DNA-A-24-3Y C3850 Cisco DNA Advantage, 24-port, 3-year term license
C3850-DNA-A-24-5Y C3850 Cisco DNA Advantage, 24-port, 5-year term license
48-port C3850-DNA-E-48 C3850 Cisco DNA Essentials, 48-port term licenses
C3850-DNA-E-48-3Y C3850 Cisco DNA Essentials, 48-port, 3-year term license
C3850-DNA-E-48-5Y C3850 Cisco DNA Essentials, 48-port, 5-year term license
C3850-DNA-A-48 C3850 Cisco DNA Advantage, 48-port term licenses
C3850-DNA-A-48-3Y C3850 Cisco DNA Advantage, 48-port, 3-year term license
C3850-DNA-A-48-5Y C3850 Cisco DNA Advantage, 48-port, 5-year term licenseSpares C3850-DNA-E-12= C3850 Cisco DNA Essentials, 12-port term licenses spare
C3850-DNA-A-12= C3850 Cisco DNA Advantage, 12-port term licenses spare Spares
C3850-DNA-E-24= C3850 Cisco DNA Essentials, 24-port term licenses spare Spares
C3850-DNA-A-24= C3850 Cisco DNA Advantage, 24-port term licenses spare Spares
C3850-DNA-E-48= C3850 Cisco DNA Essentials, 48-port term licenses spare Spares
C3850-DNA-A-48= C3850 Cisco DNA Advantage, 48-port term licenses spare Spares

Network management Interface

● Ethernet management port: RJ-45 connectors, 4-pair Cat-5 UTP cabling
● Management console port: RJ-45-to-DB9 cable for PC connections

Switching Capacity

92Gbps

Maximum stacking number

9

Stack Bandwidth

480Gbps

Forwarding Performance

68.4Mpps

FNF entries

48,000 flows

Maximum VLANs IDs

1,000

MAC Address Table Size

32K
CPU

4 G

RAM

Flash Memory

2 G

Wireless

Number of AP per switch/stack

50

Number of wireless clients per switch/stack

2000

Total number of WLANs per switch

64

Wireless bandwidth per switch

up to 20Gbps

Supported Aironet AP series

3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040

ConExpansion / Connectivitynectors and cabling

Console ports

USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)

Expansion Slot(s)

1 network module slot and 1 power redundant slot

Network Modules Selection

● C3850-NM-4-1G: 4 x 1G uplinks network module
●C3850-NM-2-10G: 2 x 10G or 4 x 1G uplinks network module

Stacking cable

●STACK-T1-50CM StackWise stacking cable with a 0.5 m length
●STACK-T1-1M StackWise stacking cable with a 1.0 m length
●STACK-T1-3M StackWise stacking cable with a 3.0 m length
Stack Power Cable●CAB-SPWR-30CM stack power cable with a 30CM length
●CAB-SPWR-150CM stack power cable with a 150CM length

Power supply

PWR-C1-350WAC

Power Device

Power supply – redundant – plug-in module

Power Redundancy

optional

Voltage range (Auto)

100V-240V

Power Consumption of standalone(in Watts)

109.75 (Max)

Rack Mounting Kit

optional

 MTBF in hours

315,840

DOWNLOAD

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

اطلاعات WS-C3850-24S-S

محصولات مرتبط با WS-C3850-24S-S